Projecte

El projecte ZEMedS (Promoting renovation of schools in Mediterranean climate up to Nearly Zero-Energy Buildings) és un projecte de comunicació i disseminació de tres anys de durada, cofinançat per la Comissió Europea dins del programa Intelligent Energy Europe (IEE). El projecte pretén promoure les accions necessàries perquè les escoles de les regions mediterrànies puguin ser rehabilitades, convertint-les en edificis de consum energètic quasi nul (nZEB, Nearly Zero-Energy Building).

L'objectiu principal de ZEMedS és augmentar el coneixement referent a la renovació d'escoles en clima Mediterrani amb objectius nZEB i donar suport, suport a les noves iniciatives de renovació en aquest àmbit.

Activitats del projecte ZEMedS

  • Eines. Desenvolupament d’eines d’alta qualitat centrades en aspectes tècnics i financers per a la renovació nZEB d'edificis escolars en clima Mediterrani.
  • Casos d’estudi. Desenvolupament de 10 casos d’estudi que aportin informació detallada sobre la renovació nZEB d’escoles.
  • Plecs de condicions. Desenvolupament de 5 plecs de condicions generals per a la renovació d’edificis escolars amb objectius nZEB que seran voluntàriament implementats per un mínim de 5 institucions públiques de les regions participants en el projecte, situades en 4 països Mediterranis.
  • Suport a 40 noves iniciatives. Suport al desenvolupament de nous plecs o projectes de renovació d’edificis escolars en clima Mediterrani.
  • Formació. Organització i celebració de 60 activitats de formació, 5 accions formatives i participació en 8 conferències internacionals.

Impactes esperats

Desenvolupament d’eines gratuïtes i recull de casos d’estudi sobre la renovació NZEB d’escoles.
Suport a plans de renovació NZEB per a un mínim de 50 escoles de la regió Mediterrània.
Formació a un mínim de 4.650 representants d’autoritats públiques o educatives i arquitectes i enginyers, mitjançant sessions regionals i esdeveniments formatius.
El 50% dels responsables de centres educatius comptaran amb al menys un representant a les jornades de comunicació i disseminació del projecte.
Augment de la conscienciació sobre NZEB a més de 100.000 usuaris d’escoles i ciutadans, mitjançant una campanya de comunicació.

Socis

nike fashion