Plecs de condicions

S'analitzarà el coneixement existent al voltant dels mètodes de licitació, a més de les tècniques rellevants contemplades en el projecte; es filtra i es tradueix en almenys 5 plecs de condicions (1 per cada regió participant) on es facilitarà tota la informació sobre la licitació òptima per convertir les escoles existents en nZEB. El plec de condicions el duran a terme els socis institucionals dels països participants. Les especificacions inclouen tota la informació tècnica, econòmica i financera i serà un full de ruta específic per als responsables dels edificis escolars. També inclourà un manual de l'usuari i recomanacions

Shop: Nike