Implementació

El projecte promourà activament l'aplicació de la Guia Tècnica i Financera per a la renovació d'edificis escolars amb objectius nZEB en tots els països interessats. Les eines s'utilitzaran com un full de ruta per superar les dificultats, promoure solucions tècniques òptimes, seleccionar les combinacions financeres i econòmiques més adequades i per adaptar els procediments adequats d'implementació.