Eines

El consorci del projecte ZEMedS ha elaborat una eina tècnica i financera a destinació dels professionals de l’edificació i de les entitats responsables de la renovació d’escoles a la Mediterrània. L’objectiu principal de l’eina és ajudar a entendre com les decisions preses durant el disseny i la construcció afecten de manera important el comportament energètic dels edificis i, concretament, les escoles. Així, es defineix una estratègia per assolir el consum energètic gairebé nul (nZEB) i s’analitzen els recursos financers disponibles.

El format de l’eina és el d’una guia navegable, pensada per a conduir el lector cap a la informació desitjada, la qual al mateix temps enllaça amb nombrosos recursos externs.

Concretament, l’eina pretén proporcionar el següent:

  • Donar a conèixer els múltiples beneficis d’una renovació nZEB
  • Acompanyar els propietaris i promotors d’escoles durant el desenvolupament del projecte de renovació, tot proposant una metodologia
  • Fixar uns objectius a assolir per a definir què és una renovació nZEB i orientar durant la presa de decisions
  • Identificar els reptes i punts de vigilància específics a una renovació nZEB
  • Identificar les opcions de finançament disponibles i les pistes per a alternatives innovadores

L’eina inclou contingut tècnic especialment elaborat per als professionals tècnics de l’edificació i també informació de tipus econòmic i financer, amb la finalitat d’ajudar els professionals que prenen decisions de caire polític en la definició de requeriments i en la cerca de recursos per a finançar la renovació d’escoles ambiciosa i realista.

AdjuntMida
PDF icon ZEMedS_TOOLkit_CAT_web_1.pdf12.62 MB