Casos d'estudi

Els kits d'eines NZEB desenvolupats s'aplicaran a 10 casos concrets, amb amplis detalls sobre les solucions per la renovació de les escoles amb objectiu nZEB. Els casos estudis seran les escoles existents que no s'ajusten a les normes mínimes d'energia i que requereixin una renovació. La idea és avaluar l'impacte, l'aplicabilitat, el cost, els esforços de temps, etc associats a la renovació d'aquestes escoles.