La política energètica de la Unió Europea anima als Estats membres a convertir els edificis existents en edificis de consum energètic quasi nul (nZEB) i insta el/al sector públic a actuar de manera exemplar.
Els edificis nZEB combinen una molt alta eficiència energètica amb la generació in-situ d'energia d'origen renovable.
Si bé els edificis de consum quasi nul ja s'imposen com estàndard de la nova construcció en els països centre i nord - europeus, actualment, hi ha diversos factors que dificulten l'assoliment d'un consum energètic en zones mediterrànies. Entre aquests destaquen:

  • Desconeixement de les tecnologies existents que permeten renovar els edificis existents obtenint un consum energètic quasi nul en clima Mediterrani, així com del seu cost.
  • Manca d'eines en el sector públic que permetin realitzar renovacions amb objectius nZEB.

De manera addicional, les zones mediterrànies es caracteritzen per una alta diversitat de condicions climàtiques (les zones costaneres, altament poblades, tenen estius relativament calorosos i humits, mentre que les zones d'interior són generalment més seques) i requereixen un enfocament diferent del que s'utilitza en climes com els centre i nord - europeus.
Per aquest motiu, les accions de ZEMedS es dirigeixen principalment a involucrar i comprometre a 2 públics diferenciats: els responsables de la gestió dels edificis escolars i els equips de disseny d’aquests edificis, tot proporcionant assistència tècnica i financera per tal de dur a terme satisfactòriament la renovació d’escoles en clima Mediterrani amb objectius nZEB.

秋服 メンズ特集!2020年の最旬コーデに取り入れたい狙い目アイテム13選 , メンズファッションメディア